آموزش روزانه زبان انگلیسی به صورت عمومی مکالمات روزمره ضرب المثل ها اصطلاحات گرامر و واژگان زبان انگلیسی

دنبال کنید
 • 1
 • All
 • IELTS
 • Speaking
 • TOEFL IBT
 • Vocabulary
 • اصطلاحات پركاربرد
 • زبان تخصصی تجارت
 • كارآفريني
 • مقاله‌نويسي
 • مکالمه
 • يادگيري لغت
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • موضوع: مکاتبات تجاری          

  level-00 text

  ایمیل‌های تجاری خود را با لحن مثبت بنویسید! 


  ارسال شده توسط: سردبیران سایت
  تاریخ انتشار: 7 آذر 94

  مطالعه بیشتر
  • زبان تخصصی تجارت
 • موضوع: اصطلاحات پركاربرد          

  level-00 text

  در درس امروز يك اصطلاح پركاربرد در مكالمات روزمره را ياد ميگيريم.  

  مجموع امتیاز قابل کسب: 2 امتیاز
  ارسال شده توسط: سردبیران سایت
  تاریخ انتشار: 1394/04/24

  مطالعه بیشتر
  • Speaking
  • اصطلاحات پركاربرد
  • مکالمه
 • موضوع: اصطلاحات پركاربرد          

  level-00 text

  در درس امروز يك اصطلاح پركاربرد در مكالمات روزمره را ياد ميگيريم.  

  مجموع امتیاز قابل کسب: 2 امتیاز
  ارسال شده توسط: سردبیران سایت
  تاریخ انتشار: 1394/04/23

  مطالعه بیشتر
  • Speaking
  • اصطلاحات پركاربرد
  • مکالمه
 • موضوع: اصطلاحات پركاربرد          

  level-00 text

  در درس امروز يك اصطلاح پركاربرد در مكالمات روزمره را ياد ميگيريم.  

  مجموع امتیاز قابل کسب: 2 امتیاز
  ارسال شده توسط: سردبیران سایت
  تاریخ انتشار: 1394/04/22

  مطالعه بیشتر
  • Speaking
  • اصطلاحات پركاربرد
  • مکالمه
 • موضوع: اصطلاحات پركاربرد          

  level-00 text

  در درس امروز يك اصطلاح پركاربرد در مكالمات روزمره را ياد ميگيريم.  

  مجموع امتیاز قابل کسب: 2 امتیاز
  ارسال شده توسط: سردبیران سایت
  تاریخ انتشار: 1394/04/21

  مطالعه بیشتر
  • Speaking
  • اصطلاحات پركاربرد
  • مکالمه
 • موضوع: اصطلاحات پركاربرد          

  level-00 text

  در درس امروز يك اصطلاح پركاربرد در مكالمات روزمره را ياد ميگيريم.  

  مجموع امتیاز قابل کسب: 2 امتیاز
  ارسال شده توسط: سردبیران سایت
  تاریخ انتشار: 1394/04/20

  مطالعه بیشتر
  • Speaking
  • اصطلاحات پركاربرد
  • مکالمه
مشاهده بیشتر برای مشاهده همه دکمه شیفت را نگاه دارید. مشاهده همه