آموزش روزانه زبان انگلیسی به صورت عمومی مکالمات روزمره ضرب المثل ها اصطلاحات گرامر و واژگان زبان انگلیسی

دنبال کنید

وب سایت زبان تیپس

وبسایت vazaban با هدف ارائه خدمات جدید به روز رسانی شده است. برای بازدید از وبسایت جدید لطفا بر روی دکمه زیر کلیک نمائید.

Slider
 • All
 • IELTS
 • Speaking
 • TOEFL IBT
 • Vocabulary
 • اصطلاحات پركاربرد
 • زبان تخصصی تجارت
 • كارآفريني
 • مقاله‌نويسي
 • مکالمه
 • يادگيري لغت
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • موضوع: مکاتبات تجاری          

  level-00 text

  ایمیل‌های تجاری خود را با لحن مثبت بنویسید! 


  ارسال شده توسط: سردبیران سایت
  تاریخ انتشار: 7 آذر 94

  مطالعه بیشتر
  • زبان تخصصی تجارت
 • موضوع: اصطلاحات پركاربرد          

  level-00 text

  در درس امروز يك اصطلاح پركاربرد در مكالمات روزمره را ياد ميگيريم.  

  مجموع امتیاز قابل کسب: 2 امتیاز
  ارسال شده توسط: سردبیران سایت
  تاریخ انتشار: 1394/04/24

  مطالعه بیشتر
  • Speaking
  • اصطلاحات پركاربرد
  • مکالمه
 • موضوع: اصطلاحات پركاربرد          

  level-00 text

  در درس امروز يك اصطلاح پركاربرد در مكالمات روزمره را ياد ميگيريم.  

  مجموع امتیاز قابل کسب: 2 امتیاز
  ارسال شده توسط: سردبیران سایت
  تاریخ انتشار: 1394/04/23

  مطالعه بیشتر
  • Speaking
  • اصطلاحات پركاربرد
  • مکالمه
 • موضوع: اصطلاحات پركاربرد          

  level-00 text

  در درس امروز يك اصطلاح پركاربرد در مكالمات روزمره را ياد ميگيريم.  

  مجموع امتیاز قابل کسب: 2 امتیاز
  ارسال شده توسط: سردبیران سایت
  تاریخ انتشار: 1394/04/22

  مطالعه بیشتر
  • Speaking
  • اصطلاحات پركاربرد
  • مکالمه
 • موضوع: اصطلاحات پركاربرد          

  level-00 text

  در درس امروز يك اصطلاح پركاربرد در مكالمات روزمره را ياد ميگيريم.  

  مجموع امتیاز قابل کسب: 2 امتیاز
  ارسال شده توسط: سردبیران سایت
  تاریخ انتشار: 1394/04/21

  مطالعه بیشتر
  • Speaking
  • اصطلاحات پركاربرد
  • مکالمه
 • موضوع: اصطلاحات پركاربرد          

  level-00 text

  در درس امروز يك اصطلاح پركاربرد در مكالمات روزمره را ياد ميگيريم.  

  مجموع امتیاز قابل کسب: 2 امتیاز
  ارسال شده توسط: سردبیران سایت
  تاریخ انتشار: 1394/04/20

  مطالعه بیشتر
  • Speaking
  • اصطلاحات پركاربرد
  • مکالمه
مشاهده بیشتر برای مشاهده همه دکمه شیفت را نگاه دارید. مشاهده همه